Ülkemizde henüz bu alanda kurulmuş büyük ölçekli bir tesis ne yazık ki bulunmamaktadır. 2011 yılında güneşe dayalı elektrik üretim tebliği yayınlanmış ve güneş yoluyla üretilecek elektriğe KW başına 13,3 $ başlayarak yerel malzeme kullanımına paralel 19,5 $  kadar alım fiyatı belirlenmiştir. Ayrıca sabit fiyatla 10 yıl süreyle alım garantisi verilmesi solar teknolojiye olan ilgiyi artırmıştır. Devlet tarafından ilk etapta 2013 yılı için toplamda 600 MW’lık tesise izin verilecek olması bu alanda yapılacak yatırımlara şu aşamada sınırlama getirmiş ise de, lisans almak için yapılan 9.000 MW’lık rekor başvuru (izin verilenin 15 katı) yatırımcının bu konuda ki iştahını ortaya koymuş bulunmaktadır. Bu, 2014 yılı itibarı ile ülkemizde de büyük ölçekli güneş enerji santralleri göreceğimiz anlamına gelmektedir.

Gözde Solar olarak ne yapıyoruz;

• Her ölçekte güneşe dayalı elektrik santrali projelendirmek

• Yatırımcının faydalanabileceği hibe, teşvik ve krediler konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

• Lisans başvurusu ön şartlarından olan güneş ölçüm istasyonları kurmak ve minimum 6 ay süre ile MGM’ne sorunsuz veri iletimi sağlamak.

• Firmanız adına lisans başvurunuzu yapmak, gerekli izinlerin alınması konusunda firma adına işlemlerinizi yürütmek ve takip etmek.

• Her boyutta tesis için montaj ve devreye alma şeklinde anahtar teslim projeler yapmak.

• Kurulumu tamamlanmış ve işletmeye alınmış her tür tesise teknik destek ve bakım hizmeti sunmak.

• Talepleriniz doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz her konuda yanınızda olmak.