Her türden iş yeri veya birey lisanssız elektrik üretim yönetmeliği gereği 1 MW’a kadar solar tesis kurabilmekte, kendi elektriğini üretebilmekte ve eğer varsa ihtiyaç fazlası ürettiği elektriği devlete satabilmektedir. Bu sayede işletmeler en büyük gider kalemlerinden biri olan kabarık elektrik faturalarından kurtuldukları gibi kendilerine ek gelir de sağlayabilmektedir. Kurulan bir sistem, yatırım maliyetini ortalama 5-7 yıl gibi kısa bir sürede amorti etmekte ve yatırımcısına devam eden dönemde ciddi bir gelir sağlamaktadır. Güneşe dayalı elektrik üretiminde; hidroelektrik, termik veya rüzgar gibi diğer elektrik üretim yöntemlerinin aksine hareketli ve dönen aksamın bulunmaması, işletme ve bakım masraflarının yok denecek kadar az olmasını sağlamaktadır. Neredeyse tüm üreticiler tarafından güneş panellerine verilen 25 yıl elektrik üretim garantisi, bu alanda yapılacak yatırımı oldukça karlı bir hale getirmiştir.

Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlara sağlanan devlet teşvikleri, finans kuruluşları tarafından sağlanan uzun vadeli ve başlangıçta ödemesiz dönemi bulunan krediler yatırımcıya bu alanda kolaylıklar sunmakta ve sıfır maliyetle güneş sistemlerine sahip olmalarına imkan sağlamaktadır.

Bunların dışında elektrik şebekesinin ulaşmadığı yerlere enerji götürmek ciddi bir maliyet gerektirir. Elektrik alt yapısına uzak yerlere kurulan çiftlikler, yakıt istasyonları, dinlenme tesisleri ve maden ocakları gibi işletmeler ihtiyaç duydukları elektrik enerjisini solar sistemler vasıtasıyla üretebilmektedirler.

Gözde Solar olarak ne yapıyoruz;

• Yerinde incelemeler yaparak işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda en uygun sistemi tasarlamak ve projelendirmek.

• Devlet kurumları ile firma adına ilişkileri yürütmek, gereken izinleri almak

• Yatırımcının faydalanabileceği hibe, teşvik ve krediler konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti vermek.

• Uygun maliyet yüksek kalite politikası ile optimum çözümler sunmak

• Her boyutta işletme için montaj ve devreye alma şeklinde anahtar teslim projeler yapmak.

• Kurulumu tamamlanmış ve işletmeye alınmış her tür tesise teknik destek ve bakım hizmeti sunmak.

• Talepleriniz doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz her konuda yanınızda olmak.